Підсумковий документ національного діалогу "Реформування лісового господарства: перспективи та наслідки" - узагальнення точок зору учасників

 

Підсумковий документ національного діалогу "Реформування лісового господарства: перспективи та наслідки" - узагальнення точок зору учасників
5 липня у Національному університеті біоресурсів та природокористування України відбувся національний діалог «Реформування лісового господарства: перспективи та наслідки».

Підсумковий документ національного діалогу "Реформування

лісового господарства: перспективи та наслідки" - узагальнення точок

зору учасників 1

1. Зауважено, що в лісовому господарстві України склалася складна

соціально-економічна ситуація, перш за все через припинення бюджетного

фінансування лісогосподарських підприємств в регіонах з низькою

лісистістю та екологічними обмеження лісокористування, що призвело до

розбалансованості ведення лісового господарства в цих регіонах. Постійне

недофінансування призводить до негативних наслідків, зокрема:

  • · не проводяться роботи зі створення нових захисних насаджень на

малопродуктивних і деградованих землях, у тому числі полезахисних

лісових смуг;

  • · не здійснюється на належному рівні охорона лісу від пожеж та

незаконних рубок;

  • · призупинені заготівля насіння, вирощування садивного матеріалу, що

унеможливить у подальшому створення лісових насаджень.

2. Лісова галузь потребує програмного документа в якому буде розписана

концепція розвитку лісового господарства. При цьому зазначено, що в

такому документі повинно бути зазначено , що державні ліси не можуть бути

передані у приватну власність, оренду чи концесію.

3. Урядом повинен виконуватись в повному обсязі Указ Президента від

21.11.2017 No 381 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового

господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів

природно-заповідного фонду», у тому числі щодо

  • · відповідного щорічного фінансування лісогосподарських заходів;
  • · утворення Державного фонду розвитку лісового господарства у складі

спеціального фонду Державного бюджету України,;

  • · підтримки проведення робіт з національної інвентаризації лісів;
  • · запровадження електронного обліку деревини для всіх постійних

лісокористувачів.

4. На даний момент реформування інституційної структури лісової галузі

не вирішує ідентифікованих проблем, які повинні бути вирішені з

використанням покрокового підходу до розвитку лісового сектору.

Необхідне поступове вирішення першочергових нагальних проблем лісового

господарства у відповідності до їх важливості. Зокрема створення єдиної

лісової компанії як рішення проблем сектору є неправильним та ризикованим

зважаючи на поточну ситуацію.

5. Була зауважена необхідність забезпечення прозорості прийняття

управлінських рішень. Взаєморозуміння та співпраця щодо вирішення

1 Підготовлене модератором діалогу

лісівничих питань між зацікавленими органами державної влади є

передумовою позитивного вирішення лісівничих питань.

6. Існує нагальна потреба виправлення сприйняття лісового сектору в

суспільстві. Останнім часом інформаційний простір заповнений неправдивою

інформацією щодо лісового господарства.

7. Потребують удосконалення механізми та правила торгівлі деревиною, а

також перегляду, відповідно до європейської практики, способів та методів

заготівлі деревини, оскільки сьогодні в Україні один з найнижчих в Європі

показник використання щорічного приросту. Також зауважено щодо

тенденції збільшення обсягів лісозаготівлі в Україні.

8. Необхідно переглянути принципи застосування сезону тиші, а

екологічні обмеження збалансувати економічними механізмами компенсації

збитків постійним лісокористувачам.

9. Потребує вдосконалення нормативно-правова база та нормативне

врегулювання повноважень Держлісагентства щодо реалізації єдиної лісової

політики для всіх постійних лісокористувачів.

10. Необхідне комплексне вирішення проблем деревообробної галузі

зважаючи, що проблеми лісового господарства мають безпосередній вплив

на розвиток деревообробки в країні.

11. Потребує нагального реформування система підготовки кадрів вищої

кваліфікації. Необхідно підвищити вимоги до видачі ліцензій вищим

навчальним закладам на підготовку фахівців лісівничого профілю, підвищити

кваліфікацію працівників, підняти рівень заробітної плати.

 

 Создан 17 июл 2018